Ambulantní 24 hodinový monitoring tlaku krevního (ABPM) – tzv. tlakový holter

 
« zpět na Naše služby
 

Metoda ambulantního monitorování krevního tlaku (zvykle označovaná jako tlakový Holtr) spočívá v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty tlaku a pulzu zaznamenávají. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu a obvyklých denních činnostech a také v období spánku. Pacientovi je na paži umístěna měřící manžeta vybavená čidlem, které snímá zvuky vycházející s pulzující pažní tepny.

Nafouknutí manžety zajišťuje malý kompresor umístěný u pasu pacienta,vypuštění manžety potom automatický ventil, nafukování a vypouštění manžety je řízeno mikroprocesorem v přístroji. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány do paměti přístroje a odtud po odevzdání přístroje přepsány na pevný disk počítače, jsou pak zpracovány a lékařem vyhodnoceny.

Přístroj pacient dostává domů, je třeba si uvědomit, že jde o nákladné zařízení, takže vyžaduje od pacienta jistou míru opatrnosti. Když hovoříme o měření při běžné denní aktivitě, nemáme na mysli těžkou práci, zvedání břemen apod., při nichž by mohlo dojít k poškození přístroje. Opatrnosti je třeba také v noci – je nejlépe krabičku odpojit od pasu a položit vedle sebe. Jeden den se nekoupat. Měření probíháhá v pravidelných intervalech během dne po 15 minutách, v noci po 30 minutách.

Při chybném měření se na displeji objeví  E (error=chyba), zazní několik krátkých tónů a po 2 minutách je provedeno opakované měření. Během záznamu nic na přístroji nevypínat a nerozpojovat. Pokud přístroj měří (manžeta se nafukuje) je potřeba ruku s manžetou natáhnout. Pokud přístroj neměří nebo nenafukuje manžetu, je nutné se přihlásit zpět v ordinaci nebo se telefonicky s lékařem poradit  (v pracovní dobu), příp. až 2. den ráno.

Po vyšetření lékař provede vyhodnocení vašeho záznamu, seznámí vás s výsledky vyšetření, případně navrhne opatření, která potom realizuje váš ošetřující lékař.