Ceník

přímo  hrazených  výkonů  a  za výpis či kopii z dokumentace  

 

Výpis ze zdravotní dokumentace

100,-Kč

Kopie ze zdravotní dokumentace

2,-Kč/stránka

Vstupní,preventivní a výstupní prohlídka v rámci závodní preventivní péče,
která není řešena smlouvou se zaměstnavatelem

350,-Kč

Prohlídka pro řidičské průkazy - vstupní

300,-Kč

Prohlídka pro řidičské průkazy - periodická

100,-Kč

Prohlídka pro zbrojní průkaz

100,-Kč

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

+ cena vakcíny

50,-Kč

Vystavení zdravotního průkazu

300,-Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu

100,-Kč

Hlášení pojistných událostí, bodové hodnocení úrazů

150,-Kč